Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự khai trương Trung tâm Điều hành thông minh huyện Yên Bình