Yên Bái ra mắt 7 nhóm nòng cốt triển khai thí điểm mô hình “Bình dân học AI”