Yên Bái tập huấn “Khởi nghiệp trong chuyển đổi số” cho đoàn viên, thanh niên