Thành phố Yên Bái tổ chức chương trình nghệ thuật "Tri ân và tự hào người giáo viên nhân dân"