Trường THPT Thác Bà kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập và đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I