Yên Bái gặp mặt, trao quyết định cho 46 giáo viên nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng cao được chuyển công tác theo nguyện vọng