Trường TH&THCS Hợp Minh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập