Yên Bái quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2022-2023