Yên Bái thành tích ấn tượng trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2023