Ngày đầu tuyển sinh lớp 10 ở Yên Bái: An toàn và thuận lợi