Giáo sư Nguyễn Đình Đức gặp mặt, nói chuyện với giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành