Yên Bái tuyên dương 230 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2023 - 2024