Ngày đầu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025: Học sinh Yên Bái phấn khởi, tự tin