Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái