Cử tri Yên Bái: Tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên