Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy: Văn Chấn đồng bộ giải pháp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Chương trình hành động 190