Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp đoàn đại biểu tôn giáo chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX