Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái làm việc với UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm