Đồng chí Lê Thị Huệ được bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái