Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Yên Bái: Thông qua 3 nghị quyết quan trọng