HĐND tỉnh Yên Bái thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 4