"Cà phê doanh nhân" Yên Bái tháng 5: Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường