Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 105 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ