Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình