Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy kiểm tra, chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết