Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, Công ty cổ phần Tập đoàn JaLa và Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục BLA