Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và kiểm tra một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái