Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm việc với tỉnh Yên Bái