Đoàn công tác Tổng Kiểm toán Nhà nước làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái