Tỉnh uỷ Yên Bái phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong xây dựng Đảng về đạo đức”