Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái lấy ý kiến về các dự án luật tại Công an tỉnh