Yên Bái tham dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5