Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh