Đoàn công tác của thành phố Mimasaka (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái