Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên