Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Dức Duy tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái