Mù Cang Chải quyết tâm “cán đích” sớm mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023