Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra, chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết