Trung đoàn 121 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện tân binh