Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự Lễ tiễn 215 tân binh huyện Văn Yên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc