Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long chủ trì Phiên họp thứ 29 Đảng đoàn HĐND tỉnh