Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt chi bộ thôn Ngọn Ngòi: Phát huy vai trò "đảng viên đi trước"