Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái