Phó Tư lệnh Quân khu 2 kiểm tra “3 tiếng nổ” chiến sĩ mới tại Trung đoàn 121