Báo Yên Bái và Báo Lào Cai ký kết hợp tác tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2030