Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tạ Văn Long tiếp xã giao Đoàn thành viên Hội đồng thành phố Richmond (Canada)