Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản, Dự án Luật Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn