Yên Bình đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh "Nơi thành lập các tiểu đoàn Yên Ninh"