Yên Bái công bố Quyết định công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới và Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040