Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thảo luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố